Tekstilna štampaPrintove na tekstilu radimo na više načina, zavisno od veličine serije i zahtjeva klijenta za kvalitetom:
- poliflock i poliflex - koji koristimo u slučaju niskotiražne štampe, i kod zahtjeva za visokom kvalitetom i dugotrajnošću aplikacije;
- direktna štampa na tekstil vodenim ili uljanim tekstilnim bojama - ovu tehniku koristimo u slučaju visokotiražne štampe, do četiri boje. Kvalitetna i dugotrajna štampa;
- štampa sito-preslikačima - u slučaju visokotiražne štampe u jednoj ili više boja;
- štampa puni kolor preslikačima - kod zahtjeva klijenta za foto-printom na tekstil. Radimo ga na svijetle i na tamne materijale.